ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΣΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΛΛΑΔΑ

.

75€

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10 ΤΕΥΧΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

(ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.)

110€

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10 ΤΕΥΧΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

(ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ)

135€

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10 ΤΕΥΧΗ
Συμπορεύσου μαζί μας.
Γίνε συνδρομητής του Απαγορευμένου Περιοδικού
και μην χάσεις κανένα τεύχος που οδηγεί μακριά.